Tags: jesiotr | lipień | sieja | szczupak | łososiowate

 Początek hodowli stanowiły ryby łososiowate. Od sześciu lat gospodarstwo zaczęło specjalizować się w howie materiału zarybieniowego dla wód otwartych. Gospodarstwo prowadzi rozrody wielu gatunków ryb, w tym przede wszystkim gatunków zagrożonych wyginięciem. Gromadzone i przetrzymywane są stada tarlaków stanowiące żywe banki genów. W tym celu prowadzone są wspólnie z Instytutem Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego badania genetyczne materiału matecznego

 - wykonano już znaczną część prac w tym zakresie na gatunkach : jesiotr ostronosy, sieja, szczupak. W uznaniu dla osiągnięć, jakie ma gospodarstwo w zakresie rozrodu gatunków powszechnie uznawanych za bardzo trudne, Instytut Rybactwa Sródlądowego w Olsztynie podpisał z nami umowę współpracy w zakresie przygotowania stada tarłowego i prowadzenia prac pilotażowych związanych z restytucją jesiotra bałtyckiego. Skala trudności związanych z tym działaniem jest porównywalna do tych, na jakie natrafiano podczas restytucji żubra. Prace restytucyjne tego gatunku mają znaczenie międzynarodowe w tym przypadku współpracujemy z dr. J. Gessnerem z IGB w Berlinie- kierownikiem projektu restytucji jesiotra w Niemczech. Czasookres tych prac jest przewidziany na min. 30 lat. Posiadamy opracowane własne biotechniki i biotechnologie rozrodu wielu gatunków (szczupak, lipień, sieja i inne).